شهرداری ساخت و ساز را قفل کرده است

سازمان نظام مهندسی ساختمان، کلیدی برای حل مشکلات تهران، پایتخت ایران ، است. ما یک جامعه 120 هزار نفری و تحصیل کرده را در اختیار…

یادداشت ها

مصاحبه اختصاصی

Tehran - 20 June
37° 26°

صاف

32°

  • سه شنبه

  • چهارشنبه

  • پنجشنبه

  • جمعه

استخدام

تغییرات جهانی ارز

USD - US Dollar
EUR
USD 1.19
GBP
USD 1.38
IRR
USD 0.00
AED
USD 0.27
TRY
USD 0.11
RUB
USD 0.01
AFN
USD 0.01

تلویزیون تاسیسات

از برندها چه خبر؟

دانش

تکنولوژی

فی بازار

دوربین تاسیساتی

بین الملل

HVACR Live postponed until next year

;