مرور دسته

گردهمایی

هویت از دست رفته شهر

بدین وسیله از کلیه مهندسان عضو سازمان دعوت می گردد تا در نشست تخصصی " هویت از دست رفته یک شهر " که روز چهارشنبه مورخ 13 اردیبهشت…

جوایز کنفرانس سالانه اشری

تاسیسات نیوز - مهندس نیره شمشیری:  AHR Expo فرصتی منحصر به فرد است که سازندگان در ابعاد و تخصص مختلف گردهم جمع می شوند تا ایده های…
;