مرور دسته

گردهمایی

برگزاری دوره «نصب و کاشت آرماتور»

به گزارش تاسیسات نیوز، مدیریت آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با مشارکت مرکز تحقیقات بتن در نظر دارد «دوره نصب و کاشت…
;