مرور دسته

گردهمایی

مهدی داوری در همایش تهران هوشمند:

مهدی داوری، مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران در نشست همایش تهران هوشمند اعلام کرد که طرح مونیتورینگ و خودکار اعلام آتش سوزی…