مرور دسته

انرژی

گاز و برق زمستان تامین است اگر…

سخنگوی صنعت برق گفت: به نظر می‌رسد اگر این روند سوخت‌رسانی ادامه داشته باشد مشکلی در تامین برق مشترکان نخواهیم داشت، اما در عین…

معیار مصرف انرژی ماینرها اعلام شد

آزمایشگاه سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با صدور گواهینامه تایید صلاحیت از سوی مرکز تایید صلاحیت ایران به عنوان اولین و تنها مرجع…
;