مرور دسته

انرژی

بُرد مکزیک در انرژی تجدیدپذیر

تاسیسات نیوز / سعید سعیدی: صنعت انرژی پاک مکزیک بعد از اعلام تصمیم دادگاه فدرال در خصوص تغییر قوانین اعتبارات تجدیدپذیر که به باور…