مرور دسته

انرژی

اختلاف ولتاژ بین نول و ارت چقدر است؟

اختلاف ولتاژ بین نول و ارت در هر نقطه‌ای از سیستم الکتریکی شما باید بسیار پایین باشد، معمولا چیزی کمتر از یک ولت. مقدار این اختلاف…

کرونا چند پمپ بنزین را تعطیل کرد؟

مشاور عالی انجمن مالکان جایگاه‌ها و مجتمع‌های خدماتی، رفاهی و بین‌راهی گفت: در حال حاضر وضعیت جایگاه های سوخت مطلوب نیست و حداقل…
;