مرور دسته

نفت و گاز

پیشبینی کاهش ۵۰ درصدی قیمت نفت

بانک امریکا مریل لینچ پیش بینی کرد وخامت بیشتر روابط میان آمریکا و چین ممکن است زنجیره‌ای از رویدادها را رقم بزند که قیمت نفت را…