مرور دسته

نفت و گاز

ماجرای وجود آب و هوا در بنزین چیست؟

موضوع فروش آب و هوا همراه بنزین از سال ها پیش مطرح است و مردم در بازه‌های زمانی مختلف بر کم‌فروشی در برخی جایگاه‌های بنزین اصرار…
;