مرور دسته

تجدید پذیر

عصر جدید انرژی هسته ای

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: افزایش آلودگی های زیست محیطی و ضرورت به کارگیری سوخت های پاک، جهان را وارد عصر جدید انرژی هسته ای…

هشدار به تولید کنندگان رمزارزها

رصد ویژه مصارف انشعاب‌های خانگی و تجاری به منظور شناسایی مزارع غیرمجاز استخراج رمز ارز و قطع انشعاب برق متخلفان در تهران آغاز شده…
;