یادداشت ها

فی بازار

هفته نامه

کریمی آنچه در باره پروسه انحلال نظام مهندسی  تهران سخن گفت

تاسیسات نیوز: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: در زمینه انحلال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران باید اعلام کنم که انحلال سازمان های نظام مهندسی استان ها ربطی به تصمیم و نظر روسای استان ها ندارد.
USD - United States Dollar
IRR
$0.00
(-0.03%)
EUR
$1.09
(+0.63%)
AMD
$0.00
(+0.02%)
AED
$0.27
(-0%)
AUD
$0.66
(+0.5%)
SAR
$0.27
(0%)
GBP
$1.26
(+0.57%)
TRY
$0.03
(-0.2%)

استخدام

تلویزیون تاسیسات

از برندها چه خبر؟

آلودگی هوای تهران «محرمانه» شد؟!

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: همه اطلاعات کیفیت هوای تهران به‌صورت…

دانش

تکنولوژی

مصاحبه اختصاصی

دوربین تاسیساتی

بین الملل


;