یادداشت ها

فی بازار

هفته نامه

سایه روشن بازار آنلاین مسکن

تابلوهای اینترنتی عرضه آپارتمان در بازار معاملات مسکن، ۱+۴ اشکال دارد که یکی از آنها، وجود فایل سمی در میان فایل های فروش است. این نوع از فایل ها با قیمت سوخته، آپارتمان هایی هستند که هفته ها از فروش قطعی آنها گذشته اما همچنان در بازار آنلاین در معرض دید است.

سایه روشن بازار آنلاین مسکن

تابلوهای اینترنتی عرضه آپارتمان در بازار معاملات مسکن، ۱+۴ اشکال دارد که یکی از آنها، وجود فایل سمی در میان فایل های فروش است. این…
USD - United States Dollar
IRR
$0.00
(0%)
EUR
$1.09
(-0.07%)
AMD
$0.00
(0%)
AED
$0.27
(0%)
AUD
$0.65
(0%)
SAR
$0.27
(0%)
GBP
$1.27
(0%)
TRY
$0.03
(0%)

استخدام

تلویزیون تاسیسات

از برندها چه خبر؟

دانش

تکنولوژی

مصاحبه اختصاصی

دوربین تاسیساتی

بین الملل


;