یادداشت ها

فی بازار

هفته نامه

ضرورت متناسب سازی تعرفه های مهندسی با ساخت و ساز

تاسیسات نیوز - صدیقه بهزادپور: واقعی سازی تعرفه خدمات مهندسی همواره یکی از مشکلاتی است که این گروه همچون دیگر سال ها، با آن مواجه بودند و در راستای بی توجهی مسئولان  و سازمان های تصمیم گیرنده در این خصوص، همواره تامین و امنیت شغلی و معاش مهندسان با چالش مواجه بوده است.

اتمام تهیه نقشه حریم گسلی ۶ شهر

تاسیسات نیوز: رییس بخش زلزله شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از اتمام تهیه نقشه حریم گسلی ۶ شهر خبر داد و گفت که با…

میراثی برای دولت سیزدهم

تاسیسات نیوز: با وجود عقب ماندگی های فراوان در طرح نهضت ملی مسکن، هنوز هم برخی از مسئولین مربوطه اعتقاد دارند که به هدف تعیین شده…
USD - United States Dollar
IRR
$0.00
(-0.27%)
EUR
$1.07
(+0.14%)
AMD
$0.00
(+0.03%)
AED
$0.27
(-0.27%)
AUD
$0.65
(+0.1%)
SAR
$0.27
(-0.28%)
GBP
$1.25
(-0.16%)
TRY
$0.03
(+0.13%)

استخدام

تلویزیون تاسیسات

از برندها چه خبر؟

دانش

تکنولوژی

مصاحبه اختصاصی

دوربین تاسیساتی

بین الملل


;