مرور دسته

برق

ماشین ها با باتری جامد در راه هستند

فاکسکان تصمیم دارد باتری جامد برای خودروهای برقی بسازد و همچنین تا ۲۰۲۵ میلادی ۱۰ درصد از تجهیزات یا سرویس خودروهای برقی را تامین…

هوای جاده را به برق تبدیل کنید

یک کارآفرین انگلیسی دستگاه عجیبی را ساخته که از جریان هوای ناشی از حرکت خودروها استفاده و انرژی مورد نیاز چراغ راهنمایی و رانندگی…

بمبئی هند در خاموشی فرو رفت

پایتخت مالی هند به دلیل مشکل فنی شبکه نیرو، با بزرگترین قطعی برق چند دهه اخیر مواجه شد که شبکه های حمل و نقل را مختل کرد و معاملات…
;