مرور دسته

برق

برق تجدیدپذیر را گران بفروشید!

با اعمال ضرایبی در خرید برق تجدیدپذیر در ۶ ماه اول سال که مصرف برق بیشتر است، قیمت خرید تضمینی تا ۴۰ درصد افزایش می یابد.

ایمنی برق در ساخت و سازها

آمار حریق‌ها و حوادث، گویای این مطلب است که درصد بالایی از حوادث آتش سوزی، ناشی از به کارگیری سیستم برق غیراستاندارد در ساختمان…

صنعت برق در دوران تحریم‌ها

معاونت پژوهشی سندیکای صنعت برق ایران در تازه‌ترین مطالعات خود سه راهکار «تجارت برون‌مرزی»، «زنجیره تامین و اجرای پروژه‌ها» و…

مقاصد صادراتی برق تجدیدپذیر ایران

6 کشور عراق، عمان، افغانستان، ترکیه، ارمنستان و تاجیکستان به‌عنوان کشورهای هدف صادرات برق تولیدی تجدیدپذیرها تعیین شده‌اند و…