مرور دسته

اقتصاد انرژی

به یخچال ها سلامی دوباره باید کرد

در روز جهانی تبرید، سرآشپزهای برجسته به ما یادآوری می‌کنند که کیفیت یخچال ها تاثیر مستقیمی، به کاهش تعداد افراد کم‌تغذیه کمک…

بهینه سازی انرژی با « eChiller»

eChiller120 به سادگی به یک کولر قدیمی وصل می شود و گفته می شود کنترل سرمایش با مصرف انرژی بهینه را پشتیبانی می کند.
;