مرور دسته

اقتصاد انرژی

چقدر در سدسازی اشتباه کردیم؟

اکنون تغییر اقلیم و تغییر الگوی بارش سیگنال می دهد که ممکن است در جایی سیلاب بیشتر می شود به منظور کنترل سیلاب می توانیم سدهای…

نفس‌های اوپک به شماره افتاد

در حالی که همه انتظار داشتند امشب در هشتمین جلسه سازمان اوپک بعد از توافق کاهش تولید نفت، قیمت‌ها افزایش پیدا کند، روسیه با این…
;