مرور دسته

جامعه تاسیسات

انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران

به گزارش تاسیسات نیوز، حوزه فعالیت انجمن صنفی خدمات انرژی سازماندهی فعالیت های تمامی شرکت ها، موسسات، شخصیت های حقوقی فعال…

برندهای داخلی کنترل هوا

ایران پروانه پارس نسیم صحرا تهویه سازان وطن تولیدی صنعتی کیان فن تولیدی و صنعتی آرین آروین دانش بنیان طوفان ساز…

برندهای داخلی عایق

آریانا پارس   آمیتیس کیمیا نوآور البرز فوم شرق آسیا ایده سازان پویا بهینه تجارت ابرار بهین فراز پایدار…

ایران پروانه

ایران پروانه کمال سلیمان زاده 02166428422 تولیدکننده انواع هواکش های صنعتی خانگی و مکنده…

پارس نسیم صحرا

پارس نسیم صحرا حمید شیخ محمدی 02122921800 کانال از پیش عایق شده , داکت اسپلیت 02122277924…