مرور دسته

دیگه چه خبر؟

هند پاک با ساخت ۱۱۰ میلیون توالت

نخست وزیر هند می‌گوید توانسته است در مدت ۶۰ ماه برای نیمی از جمعیت کشورش که به توالت دسترسی نداشتند ۱۱۰ میلیون توالت بسازد و به…