مرور دسته

استخدام

استخدام مهندس مکانیک و نقشه کش

تاسیسات نیوز: یک شرکت معتبر فعال در حوزه سیستم تهویه مطبوع «مهندس مکانیک» و «نقشه کش» را به شرایط ذیل دعوت به همکاری و استخدام می…

استخدام مهندس برق

تاسیسات نیوز: یک شرکت مهندسی واقع در تهران، از یک مهندس برق با شرایط ذیل؛ جهت سرپرست اجرای تاسیسات برقی، دعوت به همکاری و استخدام…

استخدام مهندس مکانیک

تاسیسات نیوز: یک شرکت مهندسی واقع در تهران، از یک مهندس مکانیک بعنوان کارشناس دفتر فنی کارگاه  دعوت به همکاری و استخدام می نماید.
;