مرور دسته

استخدام

استخدام در یک شرکت مهندسی تاسیسات

تاسیسات نیوز: شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز تحت پوشش مدیریت درمان استان…

استخدام مهندس مکانیک

تاسیسات نیوز: شرکتی مهندسی یک نفر مهندس مکانیک برای اجرای تاسیسات مکانیکی پروژه ساختمانی را با شرایط ذیل استخدام می کند.

آگهی جذب سرپرست کارگاه ساختمانی

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد برای ادامه عملیات اجرایی (نازک کاری) پروژه دفتر مرکزی…

فراخوان استخدام مهندس برق و مکانیک

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر فراخوان ثبت نام جهت نظارت پروژه طرح نهضت ملی مسکن شهر خورموج در رشته…
;