مرور دسته

استخدام

استخدام مهندس مکانیک

تاسیسات نیوز: شرکتی مهندسی یک نفر مهندس مکانیک برای اجرای تاسیسات مکانیکی پروژه ساختمانی را با شرایط ذیل استخدام می کند.

آگهی جذب سرپرست کارگاه ساختمانی

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد برای ادامه عملیات اجرایی (نازک کاری) پروژه دفتر مرکزی…

فراخوان استخدام مهندس برق و مکانیک

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر فراخوان ثبت نام جهت نظارت پروژه طرح نهضت ملی مسکن شهر خورموج در رشته…

استخدام استادکار تاسیسات در تهران

شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز هتل همای تهران به صورت قرارداد شرکتی (تابع…
;