مرور دسته

یادداشت ها

پرسش کانونی درباره آلودگی هوا

پرسش کانونی در موضوع آلودگی هوا این است که آیا این پدیده تنها یک امر فنی است یا آنکه به ظرفیت اقلیمی شهر-منطقه‌ها نیز بستگی دارد.…

نیکوکاری در ارائه خدمات مهندسی

نیکوکاری در دنیای امروز مصدایق بیشتری نسبت به گذشته دارد، چندان که کار نکوهیده. جنبه سنتی نیکوکاری کمک‌رسانی در زمینه‌های عمومی و…

باز هم بی‌تدبیری فاجعه آفرید

حادثه مرگ تعدادی از هموطنان کرد ما در یک عروسی و بعد سیل اهواز ما را بر آن داشت تا گفتگوی کوتاهی در این خصوص داشته باشیم. البته…

عادلانه‌سازی یارانه بنزین

رئیس جمهوری دستور داد که کلیه منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین باید صرفاً برای معیشت طبقات محروم هزینه شود و تحت هیچ شرایطی اجازه…

تفرقه در جنگ

در نمايشگاه تاسيسات امسال، انجمن صنفي کارفرمايي توليدکنندگان سيستم‌هاي تهويه مطبوع ايران در سالني جداگانه و به صورت يکپارچه شرکت…