مرور دسته

یادداشت ها

کدخدای باج‌گیر!

روح الله واصف / سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز:  همکاران گرامی سلام و خدا قوت،  سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را همه ما خانه خود…

انتخاب نسل ما!

روح الله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سلام و خداقوت ، آخرین سال قرن درحالی آغاز شد که کرونا هنوز درخانه…

وقت بیداری

روح الله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سلام و سال نو مبارک صبحم از مشرق برآمد باد نوروز از یمین…

بازهم جمعه ای دیگر!

همکروح الله واصف / سردبیر و مدیرمسئول پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سلام و خداقوت / در آخرین روزهای سال ناگهان اتفاق…

عزا در رونق و رکود مسکن

تاسیسات نیوز/ غلامرضا سلامی: صاحبنظر بازار مسکن از موقعی که به‌یاد دارم، هیچ‌گاه بازار مسکن از تعادل برخوردار نبوده و به‌طور…
;