مرور دسته

یادداشت ها

تهران فرو ریخت

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: تهران فرو ریخت! این خبری است که چنانچه به وضعیت فعلی آن توجهی نشود، مدت زمان نه چندان دور آن را…

پرسونای نظام‌مهندسی

روح الله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سلام و خدا قوت؛ در شماره قبل در خصوص ویژگی‌های خاص مهندسان عضو…

به بهانه روز آتش نشانی و ایمنی

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: شهریور روز آتش نشانی و ایمنی، باز فرصتی ایجاد کرد تا به بهانه نامگذاری ها، به سراغ گروهی از افراد…

انتخاب اصلح و مصلحت انتخاب

تاسیسات نیوز/ محمدرضا خسروى، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها با تصویب قانونگذار…

تعارض ادعا!

مهندس روح الله واصف/سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: به نام خدا، همکاران عزیز سلام و خداقوت؛ تعارض منافع، که نخستین بار بحث آن را…

پرسونای ما

روح الله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: به نام خدا / همکاران عزیز سلام و خدا قوت / یکی از اصطلاحات مهم در بازاریابی یافتن…
;