مرور دسته

یادداشت ها

آرای خاکستری

همکاران گرامی سلام و خداقوت نظام مهندسی پس از مدت‌ها سرانجام برگزاری انتخابات به شکل آنلاین را پذیرفت و برای انجام آن برنامه‌ریزی…

عیب و هنر ما!

بازرسی آبفا در حدود چهار سال است که در تهران عملیاتی شده است و همکاران ما به نام بازرسی آب و فاضلاب و درعمل بازرسی کل تاسیسات…

مجری تجربی تاسیسات مکانیکی کیست؟

هر شخص حقیقی یا حقوقی که مهارت‌های خود را از راه تجربه به دست آورده باشد مجری تجربی( به صورت عام) نامیده می شود در رشته تاسیسات…

سوزن و جوالدوز

پیرو قول‌هایی که هفته قبل دادیم و گرفتیم، همکاران من پیگیری‌هایی در خصوص بازرسی‌های آبفا و آتش‌نشانی انجام داده‌اند و سوال‌ها و…

ویروسی در نظام مهندسی

دهکده جهانی با همه خوبی‌ها و لذاتش دارای معایبی هم هست. نمونه بارز آن همین ویروس کوچک است که اگر در میان بازاری در چین، یک نفر را…

سال پرش یا سقوط

سرانجام در رقابتی تنگاتنگ میان احمد خرم، سیاستمدار کهنه کار و وزیر بدشانس دولت اصلاحات از نظام تهران، عباس وثیق‌نیا از نظام مهندسی…

سال پار

در این چند روز باقیمانده تا ملاقات با سال جدید در برزخی هستیم میان آخرین نفس‌های سال 98 و آشنایی با دوستی تازه‌نفس که اتفاقاً قرار…
;