مرور دسته

مصاحبه

آقای همه فن حریف – ۷

به گزارش تاسیسات نیوز، هفتمین قسمت از مصاحبه با آقای بستانچی، مدیرعامل محترم دمنده را می خوانید:       از اینکه پسرتان…

آقای همه فن حریف – ۶

به گزارش تاسیسات نیوز، ششمین قسمت از مصاحبه با آقای بستانچی را در ذیل می خوانید:       کدام یک از محصولات خود را نسبت…

آقای همه فن حریف – ۵

به گزارش تاسیسات نیوز، پنجمین قسمت از مصاحبه با آقای بستانچی مدیرعامل محترم شرکت دمنده را در زیر می خوانید:      …

آقای همه فن حریف – ۴

به گزارش تاسیسات نیوز، چهارمین قسمت از مصاحبه با مدیرعامل دمنده، جناب آقای احمد بستانچی را در زیر می خوانید:      …

آقای همه فن حریف – ۳

به گزارش تاسیسات نیوز، سومین قسمت مصاحبه با آقای بستانچی مدیرعامل محترم شرکت دمنده را در ذیل می خوانید:       برگردیم…

آقای همه فن حریف – ۲

به گزارش تاسیسات نیوز، دومین قسمت مصاحبه با آقای احمد بستانچی، مدیرعامل محترم شرکت دمنده را در زیر می خوانید:…

آقای همه فن حریف – ۱

به گزارش تاسیسات نیوز، در خدمت استاد باید سریع بود. ایشان خیلی وقت ندارند. حتی این قدر که در تنفس حین مصاحبه، چند مصاحبه…

مصاحبه با دکتر جلالی – ۲ (آخر)

به گزارش تاسیسات نیوز، قسمت دوم و پایانی مصاحبه با دکتر جلالی را در زیر می خوانید: جانمایی غرفه‌ها چه زمانی انجام…