مرور دسته

مصاحبه

عضو کمیسیون عمران مجلس خبرداد:

با تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در بخش مسکن، امید است با جذب نقدینگی‌ها، فرار سرمایه به کشورهای دیگر مانند ترکیه و کسب مقام…
;