مرور برچسب

جامعه مهندسی

حال و روز جامعه مهندسی خوب نیست

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان‌غربی با اشاره به کاهش ساخت و ساز و واقعی نبودن تعرفه خدمات مهندسی از خوب نبودن حال…

جامعه مهندسی تحمل اختلاف را ندارد

محبت‌خواه با اشاره به این‌که جامعه مهندسی تحمل اختلاف و ناسازگاری میان اعضای هیأت‌مدیره را نخواهد داشت، بیان کرد: اعضای سازمان به…

معیشت جامعه مهندسی در خطر است

 تاسیسات نیوز، «تغییر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»؛ پویشی که چند روز پیش به ثبت رسید و تا این لحظه توانست ده‌ها امضا از…
;