مرور برچسب

خرم

سال پرش یا سقوط

سرانجام در رقابتی تنگاتنگ میان احمد خرم، سیاستمدار کهنه کار و وزیر بدشانس دولت اصلاحات از نظام تهران، عباس وثیق‌نیا از نظام مهندسی…
;