تاریخچه نشر مطبوعات تاسیسات

اگر مجله پمپ منتشره توسط صنایع پمپ سازی ایران در یکم شهریور ۱۳۶۳ را مربوط به صنعت تاسیسات بدانیم، می توان نام آن را به‌عنوان…

Danfoss سرانجام نسخه CO2 را برای واحدهای متراکم کننده محبوب Optyma خود عرضه کرد.
;