نسل جدید کولرها

گروهی از محققان مهندسی شیمی و مکانیک کره ای، کولر تابشی ساخته اند که نور مرئی خورشید را منتقل و نور نزدیک مادون قرمز را منعکس و گرما را در پنجره جوی که محدوده طول موج بین ۸ و ۱۳ میکرومتر است، تابش می کند.
تاسیسات نیوز/ ترجمه/ مهندس نیره شمشیری: سرمایش تابشی فناوری است که با جذب انرژی کمتر از خورشید و انتشار گرمای تشعشعی، یک شئ را خنک می کند. مواد سرمایش تابشی متداول که تاکنون ساخته شده اند، منتشرکننده های شفافی هستند که همه نور را در نور خورشید مستقیم منتقل و کولرهای تابشی ماتی که همه انرژی خورشیدی را منعکس می کنند. به همین دلیل شفافیت ویژگی مهمی در کاربردهای عملی سرمایش تابشی است.
این تحقیق مشترک روی ابداع یک کولر تابشی شفاف تمرکز کرده است. با بهره گیری از مزیت کولر تابشی شفاف، محققان ماده ای را معرفی کردند که می تواند نور مرئی را منتقل، نور مادون قرمز نزدیک را منعکس و پرتوهای مادون قرمز متوسط را منتشر کند.
ماده خنک کننده تابشی این محققان هم شفافیت و هم اثر سرمایش تابشی را با انعکاس انتخابی نور نزدیک مادون قرمز دارا می باشد. در یک آزمایش، محققان دریافتند دمای داخلی محفظه فوق جاذب در جعبه خنک کننده تا ۱۴٫۴ درجه سانتی گراد و دمای خود ماده تا ۱۰٫۱ درجه سانتی گراد کاهش یافت.
این کولرهای تابشی می توانند به عنوان پنجره یک ساختمان یا نورگیری که لازم است شفاف باشد یا یک پنجره خودرو به کار روند.
منبع تاسیسات نیوز
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;