مرور برچسب

واصف

فریاد زیرآب

روح الله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سلام و خدا قوت؛ در رویکردی تعاملی با خوانندگان و مخاطبان خود، اقدام…

جلسه هستم!

روح الله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: به نام خدا / همکاران گرامی سلام و خدا قوت؛ نیاز به گفتگو در خصوص موارد مختلف، حل…

برق رفت!

روح اله واصف سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: به نامه خدا، همکاران گرامی سلام و خدا قوت؛ در دهه پنجاه شمسی و در اواخر دوره پهلوی…

میلیون‌ها تومان کشک!

روح الله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز :به نام خدا / همکاران گرامی سلام و خدا قوت / از عمر مبحث نوزدهم بیش از بیست سال…

انتظارات ما از دولت جدید

روح الله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران عزیز سلام و خدا قوت. سرانجام ماه‌ها حرف‌وحدیث و گمانه‌زنی پایان یافت و…

نظام مهندسی بدون روتوش

روح اله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سالم و خداقوت ســاختمان مجلــس آلمــان، رایشــتاگ، بــرای نشــان…

دود در چشم ما

روح الله واصف /سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: به نام خدا.همکاران گرامی سلام و خدا قوت/ زنگ انتخابات هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی…

 کت ها را درآورید

روح اله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: درخواست مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از استاندار این استان مبنی بر ممنوعیت…

خدایی باشیم!

روح اله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سلام و خدا قوت/ در این ایام پویشی به راه افتاده است که افراد را به…

حرفه یا ترمو!

مهندس روح اله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سلام و خداقوت ؛ جای خالی آموزش و تعلیم را مدت هاست که همه تشخیص…

کدخدای باج‌گیر!

روح الله واصف / سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز:  همکاران گرامی سلام و خدا قوت،  سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را همه ما خانه خود…

وقت بیداری

روح الله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سلام و سال نو مبارک صبحم از مشرق برآمد باد نوروز از یمین…

وقت بیداری / سال نو مبارک

روح الله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سلام و سال نو مبارک صبحم از مشرق برآمد باد نوروز از یمین…
;