مرور برچسب

واصف

پرونده‌ای از جنس زن

روح الله واصف/ مدیر مسئول و سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: به نام خدا؛ نیمی از جامعه ایرانی ما مانند هر جامعه دیگری تشکیل شده…

راه سوم

روح اله واصف/ مدیر مسئول و سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: به نام خدا، همکاران گرامی سلام و خدا قوت؛ در سرمقاله شماره قبل در خصوص…

تجمیع خدمات آری یا خیر؟

روح الله واصف/ سردبیر و مدیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: به نام خدا، همکاران گرامی سلام و خدا قوت؛ یکی از بحث‌های داغ این روزها،…

دفترچه فرمول‌های من

روح الله واصف/ مدیرمسئول و سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: به نام خدا، همکاران گرامی سلام و خدا قوت؛ فرمول‌های طراحی، ابزارهای…

ترانه‌ای به نام ۴۰۰

روح اله واصف/ سردبیر و مدیر مسئول پایگاه خبر تاسیسات نیوز: به نام خدا، همکاران عزیز سلام و خداقوت! امروز چهارصدمین شماره هفته‌نامه…

چه بهانه ای داریم؟

روح اله واصف/ سردبیر و مدیرمسئول پایگاه خبری تاسیسات نیوز: به نام خدا/ همکاران گرامی سلام و خدا قوت قانونی سالها پیش تصویب شد که…

بازگشت فرج‌زاده‌ها

تاسیسات نیوز/ روح اله واصف، مدیرمسئول و سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: به نام خدا؛ همکاران گرامی سلام و خدا قوت، مهندس…
;