ما و مالیات – ۱۳۱

حسین بادامی

 

کارشناس امور مالیاتی

 

اصل (۳): مودی محترم حق برخورداری از خدمات مالیاتی مطلوب را دارد.

 

• ما تمام دانش، مهارت و امکانات خود را برای جلب رضایت شما، به کار می‌گیریم.

• ما نماینده قانونی شما را می‌پذیریم.

• رسیدگیها و ممیزیهای ما مستند و مستدل به دلایل، مدارک، شواهد و قراین است.

• مالیات حقه، طبق قانون وصول میشود و ما هرگز از شما پرداخت مالیـات مضـاعف و یـا فراتر از قانون را انتظار نداریم.

• شما میتوانید اطلاعات و محتویات پرونده مالیـاتی خـود را رویـت نمـوده و نسـخهای از گزارش رسیدگی را بخواهید.

• عملکرد ما شفاف بوده و نسبت به آن خود را مسئول و پاسخگو می‌دانیم.

• شما حق دارید برای اجرای مقررات مالیاتی از طریق مسـیرهای ارتبـاطی تعیـین شـده، بـا کمترین هزینه عمل نمایید.

• بهبود مستمر کیفیت خدمات‌رسانی ما، حق شماست.

اصل (۴): پایبندی ما به اصل راز داری و حفظ حریم خصوصی، حق مودی محترم است.

• ما راز دار اسناد، مدارک و اطلاعات شما هستیم.

• اطلاعات شما نزد ما محرمانه بوده و جز بـه حکـم قـانون، آن را در اختیـار هـیچ شـخص دیگری قرار نمی‌دهیم.

• حریم خصوصی شما را در تمامی فرایندهای مالیاتی، محترم می‌شماریم.

انتهای خبر

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.