وی با بیان اینکه آپارتمان به عنوان یک جامعه کوچک احتیاج به قانون دارد، عنوان کرد: باید به وسیله قانون رفتارهای افراد در این جامعه کوچک منظم شود. همچنین یک شهروند باید در واحد مسکونی که زندگی می‌کند در کنار سایر اعضاء آپارتمان با همراهی دیگرساکنان فرهنگ آپارتمان نشینی راسای و جاری کند.
این عضو شورای شهر تهران، یکی از مهم ترین بحران های فضای شهری را گسستگی تدریجی بین انسان و طبیعت برشمرد و گفت: طراحی فضای سبز می‌تواند سلامت جسم و روان افراد را به دنبال داشته باشد که با ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی و گستردگی روابط همسایگی ساکنان آپارتمان ها می‌تواندد به بهره‌گیری از فضای مشاع همچون حیاط و حتی پشت بام به توسعه سرانه فضای سبز شهر کمک کنند.
فراهانی ادامه داد: شهرداری تهران با ایجاد پویش ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی می‌تواند در راستای چنین اقدامت ارزنده‌ای گام بردارد، چراکه تحقق چنین امری نیازمند مشارکت و هم اندیشی ساکنان مجتمع است.
وی با تاکید بر مسئولیت مدیریت شهری در این حوزه، گفت: مدیریت شهری باید با حمایت از چنین اقداماتی به توسعه شهر کمک کند، شهرداری تهران روی طرح تداوم آسانسور مجتمع های مسکونی تا پشت بام می‌اندیشد و بنا است تا روند صدور پروانه را برای آپارتمان هایی که از فضای مشاع در راستای افزایش سرانه فضای سبز استفاده می کنند، تسهیل کند.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران، خاطرنشان کرد: شهرداری می‌تواند بخشی از هزینه حمایت از چنین آپارتمان‌هایی را از محل جریمه قطع اشجار تامین کند، همچنین اگر مردم برای گسترش فضای سبز و دیگر مسائل اینچنینی در اپارتمان‌ها با یکدیگر همکاری کنند، این امر از هزینه های جانبی شهرداری هم می کاهد و کمکی به اقتصاد شهر خواهد بود.
به گفته فراهانی احداث پارک های محلی جزو اقدامات شورای شهر تهران، ری و تجریش بود که برای آن بودجه جداگانه تخصیص و صندوق جداگانه ای هم ایجاد شد تا تمامی هزینه هایی که شهروندان بابت قطع اشجار می پردازند وارد صندوق و سپس هزینه تملک زمین برای احداث پارک تامین شود. حال اگر این اقدام در آپارتمان ها رخ دهد با توجه به افزایش قیمت روزافزون زمین، شهرداری توانسته بدون پرداخت پول زمین در افزایش سرانه فضای سبز اقدام موثری انجام دهد.