نزدیک به ۵۰ درصد نیروگاه های اروپا، انرژی بادی هستند

بر اساس آمار WindEurope، ظرفیت نیروگاه‌های بادی نصب شده در اروپا، حدود ۴۸ درصد ظرفیت کل نیروگاه‌های برق نصب شده در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ بوده است و ظرفیت برق بادی نصب شده اروپا در سال ۲۰۱۸ با رشد ۱۱.۳ گیگاواتی همراه بوده است.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، ظرفیت اضافه شده برق بادی در اروپا در سال ۲۰۱۸ به ۱۱.۳ گیگاوات رسیده است.بر اساس آماری که انجمن برق بادی اروپا، WindEurope منتشر کرده است، ظرفیت برق بادی نصب شده اروپا در سال ۲۰۱۸ با رشد ۱۱.۳ گیگاواتی همراه بوده است.
بر همین اساس، علاوه بر این ۱۱.۳ گیگاوات ظرفیت اضافه شده، ۰.۴ گیگاوات هم در سال گذشته از این نوع برق از رده خارج شده است.
آمار انجمن برق بادی اروپا می‌گوید از این مقدار ظرفیت اضافه شده ۸.۶ گیگاوات مربوط به نیروگاه‌های ساحلی بوده است که در مجموع برابر ۷۷ درصد ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های بادی است.
در کنار آن ۲.۶۵ گیگاوات هم مربوط به نیروگاه‌های فراساحلی است یعنی برابر با ۲۳ درصد.
در مقایسه با سال ۲۰۱۸، این ارقام کاهشی ۳۰ درصدی را نشان می‌دهند. لازم به ذکر است که سال ۲۰۱۷ از نظر ظرفیت نصب نیروگاه‌های بادی یک رکورد برای اروپا به همراه داشت.
بر اساس آمار WindEurope، ظرفیت نیروگاه‌های بادی نصب شده در اروپا، حدود ۴۸ درصد ظرفیت کل نیروگاه‌های برق نصب شده در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ بوده است.
در سال ۲۰۱۸، قرارداد نزدیک به ۱۰.۱ گیگاوات نیروگاه بادی در اتحادیه اروپا امضا شد:
آلمان بیشترین میزان افزایش ظرفیت‌های جدید نیروگاه‌های بادی را داشت. این کشور توانست با اضافه کردن ۳.۴ گیگاوات نیروگاه جدید که ۹۶۹ مگاوات آن نیروگاه فراساحلی بود، میزان ظرفیت خود را در انرزی بادی به ۵۹ گیگاوات برساند.
بریتانیا بعد از آلمان قرار دارند، این کشور با اضافه کردن ۱.۹ گیگاوات انرژی بادی به نیروگاه‌های نصب شده خود، ظرفیت نیروگاه‌های بادی خود را به ۲۱ گیگاوات رساند و از این میان، ۱.۳ گیگاوات آن نیروگاه فراساحلی بوده است.
در رتبه بعدی فرانسه با افزایش ۱.۶ گیگاواتی قرار گرفته است، که تمامی آن نیروگاه بادی ساحلی است، و میزان ظرفیت نیروگاه‌های بادی این کشور به ۱.۳ گیگاوات رسیده است.
سوئد با ۰.۷ نیروگاه ساحلی اضافه شده، ظرفیت نیروگاه‌های خود را به ۷.۴ گیگاوات رساند.
بر اساس همین آمار، کشور‌های غیر از اتحادیه اروپا هم توانستند ۱.۶ گیگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های بادی را راه اندازی کنند.
ترکیه با ۴۹۷ مگاوات ظرفیت جدید، توانست میزان تولید این نیروگاه‌ها را به ۷.۴ گیگاوات برساند.
نروژ بعد از ترکیه ۴۸۰ مگاوات ظرفیت جدید داشت و توانست ظرفیت خود را به ۱.۷ گیگاوات برساند.
به طور کلی، کل ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های بادی در اروپا به ۱۸۹ گیگاوات رسیده که ۱۷۹ گیگاوات آن مربوط اتحادیه اروپاست.
منبع انرژی امروز
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;