مرور برچسب

renewable energy

وابستگی آلمان به تجدیدپذیرها

آلمان اکنون بیش از 35 درصد از برق مصرفی سالانه خود را از منابع انرژی بادی و خورشیدی تولید می‌کند. بیش از 30 هزار توربین بادی در…

گذار به جهان ۱۰۰ درصد تجدیدپذیر

پژوهشگران از تدوین برنامه‌‌ای جامع برای نحوه‌‌ی گذار کامل و ۱۰۰ درصدی به انرژی‌‌های تجدیدپذیر در ۱۴۳ کشور جهان سخن می‌‌گویند.
;