مرور برچسب

هرمزگان

به تعلیق پروانه ام اعتراض دارم

مهدی رضایی رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان: از زمان دریافت ابلاغ تعلیق پروانه اشتغال به کار که البته کماکان آن را چه…

«استانبول» جایزه دور زدن اصل ۱۴۱!

انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان در حالى هشتم مهرماه جارى برگزار شد که مدیران دولتى راه‌یافته به…
;