مرور برچسب

مازوت

گازوئیل تولید داخل استاندارد نیست

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استانداردبا بیان اینکه گازوئیل تولیدی در کشور مطابق با استاندارد ملی نیست، گفت: آزمون…

کاهش مصرف سوخت مازوت در نیروگاه ها

به گزارش تاسیسات نیوز، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از کاهش 38 درصدی میزان مصرف سوخت مازوت در نیروگاه های کشور…
;