مرور برچسب

خدمات فنی و مهندسی

اصلاح تعرفه خدمات مهندسی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس از اصلاح تعرفه‌های خدمات این سازمان خبر داد و گفت: براساس تعرفه جدید، هزینه نظارت بر…
;