مرور دسته

آموزش

ثبت نام دوره کــــریر

به گزارش تاسیسات نیوز، ثبت نام دوره زمستانه محاسبه بارهای حرارتی و برودتی با نرم افزار کریر آغاز شد. روزهای تشکیل: یک شنبه ها و…

ثبت نام دوره زمستانه حریق ۱

به گزارش تاسیسات نیوز، ثبت نام دوره زمستانه حریق ۱ آغاز شد. روزهای تشکیل: شنبه ها و دوشنبه ها زمان برگزاری: ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰…

ثبت نام دوره زمستانه کریر

به گزارش تاسیسات نیوز، ثبت نام دوره زمستانه محاسبه بارهای حرارتی و برودتی با نرم افزار کریر آغاز شد. روزهای تشکیل: یک شنبه…

دوره زمستانه RevitMep

ثبت نام دوره زمستانه طراحی و نقشه کشی سه بعدی تاسیسات با نرم افزار RevitMep آغاز شد. روزهای تشکیل: شنبه ها و…
;