مرور دسته

آموزش

محاسبه آنلاین سنوات نظام مهندسی

این محاسبه گر جهت کمک به متقاضیان شرکت در آزمون طراحی شده است تا به راحتی سنوات افراد جهت شرکت در آزمون های نظام مهندسی تعیین…

ثبت نام دوره کــــریر

به گزارش تاسیسات نیوز، ثبت نام دوره زمستانه محاسبه بارهای حرارتی و برودتی با نرم افزار کریر آغاز شد. روزهای تشکیل: یک شنبه ها و…
;