پیمانکاران HVAC بخوانند

اعلام قیمت مساله‌ای است که باعث تعجب همه پیمانکاران می‌شود، برخی اوقات پیمانکار را پیروز میدان می‌کند و بعضی مواقع هم باعث شکست در…

مشکلات سیستم‌های HVAC

 برخی از مشکلات مرتبط با کیفیت هوای داخل در نتیجه عدم توجه به تعمیر و نگهداری و سرویس سیستم‌های HVAC به وجود می‌آید. سایر مشکلات…

تاثیر هوش مصنوعی در صنعت HVAC

سیستم‌های هوشمند علاوه بر تشخیص سریع‌تر مشکلات، رفاه و آسایش را بهبود می‌دهند و در میزان مصرف انرژی نیز صرفه‌جویی می‌کنند.

زنان، حافظان آینده صنعت HVAC

به نظر می‌رسد صنعت HVAC در هر زمینه رو به جلو می‌رود، اما جای خالی یک موضوع در آن احساس می‌شود: زنان! حضور زنان در صنعت HVAC نسبت…