نیروگاه‌ها با انرژی نهفته در موج دریا و اقیانوس!

نیروگاه‌های موجی از انرژی موج‌های دریا‌ و اقیانوس‌ها استفاده می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، این انرژی عبارت است از، کل انرژی در یک موج که برابر با جمع انرژی پتانسیل آب جابجا شده از یک سطح بی جنبش و آرام و انرژی جنبشی ذرات آب متحرک. انرژی موج به نیرو‌های باد نسبت داده می‌شود که آن هم وابسته به انرژی خورشیدی است.
نیروگاه‌های جزر و مدی
این نیروگاه‌ها از انرژی نهفته شده در جزر و مد دریا  استفاده می‌کنند، این انرژی عبارت است از انرژی پتانسیل (انرژی نهان یا ساکن) حاصل از جابجایی عمودی توده آب ساکن و یا انرژی جنبشی وابسته به شدت جریان (انرژی جریان جزر و مدی) که هر به دلیل پدیده جزر و مد که خود ناشی از نیرو‌های گرانشی (جاذبه) ماه و خورشید می‌باشند، بوجود می‌آید. در بعضی از انواع این نیروگاه‌ها از جریان آب هم در جزر و هم در مد استفاده می‌نمایند.
نیروگاه‌های موجی
این نیروگاه‌ها از انرژی موج‌های دریا  و اقیانوس‌ها استفاده می‌کنند. این انرژی عبارت است از، کل انرژی در یک موج که برابر با جمع انرژی پتانسیل آب جابجا شده از یک سطح بی جنبش و آرام و انرژی جنبشی ذرات آب متحرک. انرژی موج به نیرو‌های باد نسبت داده می‌شود که آن هم وابسته به انرژی خورشیدی است. این انرژی بوسیله دستگاه انرژی گیر از موج، می‌تواند انرژی مکانیکی را تبدیل به انرژی الکتریکی نماید و از طریق کابل دریایی انرژی برق را به ساحل انتقال دهد. ژنراتور‌های موجی دارای انواع شناور، چرخ پره دار، پارویی و توربین هوایی می‌باشند.
منبع برق نیوز
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;