نگهداري، راهبري وتعميرتأسيسات الكتريكي،مكانيكي وبهداشتي

0

موضوع : نگهداري، راهبري وتعميرتأسيسات الكتريكي،مكانيكي وبهداشتي، پکیجهای سرمایی مراکز وچیلرهای سرمایی وسیستمهاي گرمایی، كولرها، سرویس قفل ویراق آلات دربها و… جهت مراكز پرظرفيت شهري(اسفراين،‌فاروج، شيروان، جاجرم وگرمه، مانه وسملقان، وحدت و بجنورد) و مراكز كم ظرفيت شهرستانها در محدوده شهرستانهاي (اسفراين،‌فاروج ‌شيروان، جاجرم وگرمه، مانه وسملقان، وحدت و بجنورد)

 

شماره : 94/5

مهلت دریافت سند : 1394/07/15

مهلت ارسال اسناد : 1394/07/26

تاریخ بازگشائی پاکت ها : 1394/07/28

متن مناقصه/مزایده :

« مناقصه (دو مرحله ای) شماره 5/94 »

شرکت مخابرات خراسان شمالی درنظردارد نگهداري، راهبري وتعميرتأسيسات الكتريكي،مكانيكي وبهداشتي، پکیجهای سرمایی مراکز وچیلرهای سرمایی وسیستمهاي گرمایی، كولرها، سرویس قفل ویراق آلات دربها و… جهت مراكز پرظرفيت شهري(اسفراين،‌فاروج، شيروان، جاجرم وگرمه، مانه وسملقان، وحدت و بجنورد) و مراكز كم ظرفيت شهرستانها در محدوده شهرستانهاي (اسفراين،‌فاروج ‌شيروان، جاجرم وگرمه، مانه وسملقان، وحدت و بجنورد) را ازطريق برگزاری مناقصه به پیمانکار واگذارنماید.

 

لذا کلیه اشخاص حقوقی دارای گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (حداقل دارای گرید5 تأسیسات شهری) می توانند از زمان انتشار آگهی تا روز چهارشنبه مورخ 15/07/94 ازطریق آیکن <<دانلوداسناد>> در پایین صفحه نسبت به دریافت اسنادمناقصه بصورت رایگان اقدام نمایند و یا با واریز نمودن مبلغ 200،000 ریال به حساب سيبا 0105968616004 نزدبانک ملی ومراجعه به آدرس: بجنورد، چهارراه شریعتی، خیابان شریعتی جنوبی، کوچه اردیبهشت، اداره تدارکات شرکت مخابرات خراسان شمالی اسناد مناقصه را بصورت حضوری دريافت نمايند .

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بيشتر 32242555-058

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 26/07/94

به پیشنهادهای فاقدامضا، مشروط، مخدوش وپیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر درفراخوان واصل شودمطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

شرکت مخابرات در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد .
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

مبلغ سپرده شركت درمناقصه 000/100/87 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ویا واریز مبلغ مذکور به حساب جام بانک ملت به شماره 78/16737373 باشناسه 4000080182151 دروجه شركت مخابرات خراسان شمالي می باشد .

به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

پاکات الف و ب مناقصه مزبور درمورخ 28/07/94 درمحل شرکت مخابرات خراسان شمالی بازگشائی خواهد شد .

« ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسنادمناقصه درج شده است »

 

www.tct-khn.ir

 

 

 

انتهای خبر

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;