میانگین مصرف روزانه بنزین کشور به بیش از 63 میلیون لیتر افزایش یافت

 

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در سومین هفته بهمن ماه سال جاری با 2.6 میلیون لیتر افزایش به 63.7 میلیون لیتر رسید.

 

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز،   در فاصله روزهای چهاردهم تا بیستم بهمن ماه امسال میانگین مصرف بنزین روزانه کشور که هفته پیش از آن به 61.1 میلیون لیتر رسیده بود با 2 میلیون و 600 هزار لیتر افزایش به 63 میلیون و 700 هزار لیتر رسید.

بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران مجموع مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به بیستم بهمن ماه امسال به 446 میلیون و 500 هزار لیتر رسید که این رقم نسبت به هفته پیش از آن (427 میلیون و 900 هزار لیتر)، 18 میلیون و 600 هزار لیتر معادل 4.3 درصد افزایش نشان می دهد.

بیشترین مصرف بنزین کشور در هفته گذشته مربوط به روز پنجشنبه (19 بهمن) با 70 میلیون و 200 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (20 بهمن) 57 میلیون لیتر بوده است.

کاهش 4.4 درصدی مصرف نفت گاز کشور در هفته سوم بهمن

طبق این آمار، مصرف گازوئیل کشور در هفته گذشته کاهش یافت؛ به گونه ای که مجموع مصرف این فراورده هفته گذشته در کشور با متوسط روزانه 99 میلیون و 800 هزار لیتر به 698 میلیون و 700 هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (731 میلیون و 100 هزار لیتر) 32 میلیون و 400 هزار لیتر، معادل 4.4 درصد کاهش نشان می دهد.

بالاترین رقم مصرف گازوئیل کشور در زمان یاد شده به روز شنبه (14 بهمن) با 112 میلیون و 900 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز پنجشنبه (19 بهمن) با 94 میلیون و 200 هزار لیتر اختصاص دارد.

مصرف روزانه بنزین تهران به بیش از 14 میلیون لیتر رسید

بر اساس آمار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در هفته گذشته 98 میلیون و 700 هزار لیتر اعلام شده که این میزان نسبت به هفته گذشته با 90 میلیون و 100 هزار لیتر، 8 میلیون و 600 هزار لیتر (معادل 9.5 درصد) افزایش یافته است.

میانگین روزانه مصرف بنزین تهران در هفته گذشته 14 میلیون و 100 هزار لیتر بوده است.

کاهش 4 درصدی مصرف بنزین سوپر کشور

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور در هفته گذشته با میانگین روزانه 1 میلیون و 600 هزار لیتر به 11 میلیون و 800 هزار لیتر رسید که نسبت به هفته گذشته (12 میلیون و 300 هزار لیتر)، 500 هزار لیتر، معادل 4 درصد کاهش یافته است.

 

مصرف نفت سفید کشور 3.4 درصد افزایش یافت

مجموع مصرف نفت سفید کشور بر پایه آمار رسمی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در فاصله روزهای چهاردهم تا بیستم بهمن ماه امسال افزایش یافت و در مجموع به 124 میلیون و 500 هزار لیتر رسید که این میزان در مقایسه با مصرف هفته پیش از آن (120 میلیون و 400 هزار لیتر) 4 میلیون و 100 هزار لیتر (معادل 3.4 درصد) افزایش نشان می دهد.

هفته گذشته به طور میانگین روزانه 17 میلیون و 700 هزار لیتر نفت سفید در کشور به مصرف رسیده است.

افزایش 33.4 درصدی مصرف نفت کوره کشور

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در هفته گذشته 442 میلیون و 400 هزار لیتر ثبت شده که در مقایسه با هفته پیش از آن (331 میلیون و 500 هزار لیتر) 110 میلیون و 900 هزار لیتر، معادل 33.4 درصد افزایش یافته است.

بر پایه این آمار میانگین روزانه مصرف نفت کوره کشور هفته گذشته 63 میلیون و 200 هزار لیتر بوده است.

پایان پیام/.

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;