ما و مالیات – ۱۳۰

حسین بادامی

کارشناس امور مالیاتی

 

منشور حقوق مودیان مالیاتی

با اعتقاد به حفظ شان و کرامت والای انسانی و با تکیه بر ارزشهای متعالی فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی، در راستای تحقق عدالت مالیاتی و توسـعه پایدار، سازمان امور مالیاتی کشور و کلیه کارکنان آن، خود را مسئول و موظـف بـه احقـاق حقـوق قانونی مودیان، میدانند. اصول پنجگانه زیر و اهم مشخصههای آنها از محورهـای اساسـی حقـوق مودیان تلقی گردیده و مخاطب آن مودیان محترم مالیاتی هستند.

اصل ۱: مودی محترم حق برخورداری از رفتار عادلانه، منصفانه و قانونمند را دارد.

• ما با شما با ادب، احترام و متانت رفتار میکنیم.

• ما در انجام وظایف خود با انصاف و عدالت و پرهیز از هرگونه تبعیض عمل میکنیم.

• صداقت در گفتار و عمل و انجام به موقع تعهدات را برخورد مسلم میدانیم.

• ما با استناد به قوانین و مقررات جاری و معتبر، تصمیمگیری میکنیم.

• ما با شـرایط خـاص شـما توجـه نمـوده و در حیطـه قـانون و اختیـارات مشـک‌لگشـایی خواهیم کرد.

اصل ۲ : مودی محترم حق کسب اطلاع و راهنمایی را دارد.

• ما به شیوه‌های گوناگون حقوق و تکالیف شما را اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

• ما در حد امکان شما را راهنمایی نموده و اطلاعات قابل اطمینان در اختیارتان می‌گذاریم.

• ما روند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به شما اطلاع داده و سوالات و ابهامات مالیاتی شـما را در اسرع وقت پاسخ می‌دهیم.

انتهای خبر

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.