شیوه نامه سنجش الکترونیکی دوره های آموزشی اعلام شد

در جلسه کمیسیون آموزش شورای مرکزی نظام مهندسی، آخرین نسخه شیوه نامه سنجش الکترونیک پایان دوره ها ارائه شد که مورد تایید اعضا قرار گرفت تا برای تصویب شورای مرکزی به ریاست سازمان ارسال شود.
به گزارش تاسیسات نیوز، جلسه کمیسیون آموزش شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی و با مشارکت تمامی اعضا برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر سرافرازی گزارشی از اقدامات و پیگیری‌های دو هفته گذشته این کمیسیون ارائه کرد. در ادامه جلسه گزارش قابلیت های سامانه سنجش الکترونیک پایان دوره ها مورد استفاده در استان خراسان رضوی توسط دکتر موسوی تقی آبادی و دکتر رضوی ارائه و مقرر شد تجربه سایر سازمانها در این زمینه در جلسات بعدی کمیسیون ارائه شد
سپس دکتر کارگر، آخرین نسخه شیوه نامه سنجش الکترونیک پایان دوره ها را ارائه کرد که مورد تایید اعضا قرار گرفت تا برای تصویب شورای مرکزی به ریاست سازمان ارسال شود.
در این جلسه تشکیل دو کارگروه برای بازبینی شیوه نامه آموزش مجازی و تدوین نظامنامه مدیریت و بهره برداری ازlms ( سامانه مدیریت آموزش) شورای مرکزی به تصویب اعضا رسید.
منبع نظام مهندسی کشور
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;