حضور واسطه ها در عرصه ساخت و ساز چالش مهندسان است

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: حال و روز مهندسان در جامعه مطلوب نیست و با توجه به شرایط موجود در عرصه ساخت و ساز انگیزه ای برای ادامه حضور نیست.
جمشید شیخ اکبری، رئیس هیات مدیره انجمن مدیران فنی اجرایی کشور، ضمن تبریک روز مهندس، وضعیت مهندسان در کشور در حال حاضر را مطلوب ارزیابی نکرد و گفت :
متاسفانه مهندسان در حال حاضر نه از جایگاه اجتماعی و نه اقتصادی مطلوبی برخوردار هستند، این در حالی است که جمعیت فارغ التحصیلان این گروه هر روز افزوده می شود.
وی افزود :
«ساخت و ساز» در حال حاضر توسط واسطه هایی هدایت می شود که آنگونه که باید این حوزه را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند .
شیخ اکبری بااشاره به اینکه در حال حاضر در هرجایی از کشور، اثری از مهندسان را مشاهده می کنیم، اما حال و روز مهندسان خون است و باتوجه به شرایط موجود انگیزه ای برای حضور در عرصه ساخت وساز ندارند.
رئیس هیات مدیره انجمن مدیران فنی اجرایی کشور، تنها عامل حضور جمعیت کثیر مهندسان درکشور در شرایط کنونی را فقط «عشق و تعصب به حضور» دانست و افزود :
نوسان ارزشها و هنجارها در کشور منجر به تغییر جایگاه مهندس د رکشور شده که مسلماً به نفع این جامعه محترم نیست.
منبع تاسیسات نیوز
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;