مرور برچسب

چاله

خطر فروچاله و لغزش در تهران

به گزارش تاسیسات نیوز، معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو نسبت به خطر فرونشست زمین، ایجاد فروچاله و لغزش…
;