مرور برچسب

پمپ حرارتی

نصب اولین پرده هوای پمپ حرارتی

به گزارش تاسیسات نیوز، رستوران مادیسون در استن پاول لندن اولین محل در انگلستان است که پرده هوای جدید سرمایش و گرمایش برپایه پمپ…
;