مرور برچسب

وزارت نیرو

آدرس صحیح قطعی های اخیر برق کجاست؟

اعتراضات شدیدی در دو روز گذشته نسبت به خاموشی‌های اخیر رخ داد. گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد مردم در خیلی از شهر‌های ایران بیش از…

قطعی برق حتمی است اگر …

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای تهران هفت اقدام این مجموعه برای عبور از پیک مصرف برق تابستان را که با انجام آنها می توانیم از…
;