مرور برچسب

وزارت نیرو

تکلیف کولرهای گازی فرسوده چه شد؟

در حال حاضر پنج میلیون دستگاه کولر گازی فرسوده در کشور وجود دارد که این تجهیزات دو برابر کولرهای پربازده برق مصرف می‌کنند؛ در…

پاداش میلیاردی وزارت نیرو چه شد؟

یکی از برنامه‌های وزارت نیرو اهدای پاداش به مشترکان کم‌مصرف در زمان‌ پیک است که در همین راستا در تابستانی که گذشت ۳۵۰ هزار میلیارد…
;