مرور برچسب

نظام مهندسی خراسان رضوی

برگزاری همایش ملی « نما و هویت »

همایش ملی « نما و هویت »، ۹ دی ماه از ساعت ۱۴ تا ۲۱ به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی در محل هتل پردیسان…

تخلفات عمدی و سهواً مهندسان چیست؟

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی طی مصاحبه‌ای تفصیلی به بیشترین تخلفاتی که مهندسان اکثرا به علت ناآگاهی…
;