مرور برچسب

مزرعه بادی

با مزارع بادی درآمد کسب کنید

محققان با توجه به افزایش تقاضای انرژی، یک الگوریتم یا رویکردی برای طراحی مزارع بادی کارآمد، که باعث تولید درآمد بیشتر برای…

توسعه مزرعه های بادی در دانمارک

به گزارش تاسیسات نیوز، آمار جدید نشان می دهد سال گذشته ۴۳.۴ درصد الکتریسیته مصرفی دانمارک به وسیله انرژی بادی تامین شده است. این…

تغذیه فیسبوک از مزرعه بادی

به گزارش ناسیسات نیوز، ظرفیت این واحد مرکز داده فیسبوک در نبراسکا ۳۲۰ مگاوات خواهد بود و ۲۰۰ مگاوات از ظرفیت فوق برای تامین برق…

نخستین مزرعه بادی کشور

به گزارش تاسیسات نیوز، در مراسمی با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو، نیروگاه بادی 55 مگاواتی کهک در شهرستان تاکستان استان قزوین مورد…
;