مرور برچسب

قزوین

هشدار به ساخت و ساز های غیرقانونی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: در مورد تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز، قانون حفظ کاربری را داریم که با وجود قانون نیاز به اخطار…

سهم پنل های خورشیدی در اشتغالزایی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: برای کمک به اشتغال محرومان، آماده صدور مجوز نصب یک هزار پنل خورشیدی برای خانواده…
;