مرور برچسب

سرویس کولر آبی

سرویس کولرهای آبی نرخ مصوب ندارد

رئیس اتحادیه آهن‌سازان با بیان اینکه فصل تعمیر کولر‌های آبی فرا رسیده است، گفت: درحال حاضر سرویس کولر‌های آبی نرخ مصوبی ندارد.