مرور برچسب

خصوصی

توالت های عمومی که خصوصی می شوند!

ژاپنی ها حمام های غیر عادی دارند اما ما حدس می زنیم بیشتر مردم ترجیح می دهند بدون حضور دیگران از آنها استفاده کنند. اما نظرتان در…

ساخت تونل‌های خصوصی زیرزمینی

به گزارش تاسیسات نیوز، تصور کنید به سمت پارکینگ خودتان قدم می زنید و می خواهید با اتومبیل شخصی به سر کار بروید، کابوس همیشگی…
;