مرور برچسب

تعرفه نظام مهندسی

کف هزینه ساخت مسکن اعلام شد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور کف هزینه ساخت هرمترمربع مسکن در کشور را اعلام کرد. حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام‌‌‌مهندسی…
;