مرور برچسب

بیکاری مهندسان

غوغای بیکاری مهندسان در ایران

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: اکنون حدود ۵۸۰ هزار مهندس در کشور داریم که عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و…

 بیکاری گسترده مهندسان

 تاسیسات نیوز: موضوع انتخابات نظام مهندسی ساختمان رفته رفته به روزهای حساس خود نزدیک می‌شود و کاندیداها یا به صورت انفرادی یا با…
;