مرور برچسب

برچسب مصرف انرژی

چرا برچسب مصرف انرژی مهم است؟

بارها درباره برچسب مصرف انرژی و کاربرد آن شنیده ایم، اینکه برچسب انرژی چیست؟ و اصل عملکرد آن روی لوازم الکترونیکی به چه صورت…

ضرورت تغییر روش‌های تامین انرژی

چهره ماندگار معماری و راه و ساختمان ایران گفت: امروزه مفهوم پایداری و حفظ محیط زیست و به دنبال آن صرفه جویی در مصرف انرژی، یک…
;