مرور برچسب

بازرسی

بازرسی و پایش گودهای پرخطر تهران

باهدف تأکید بر کنترل امور خدمات مهندسی، پایش گودهای پرخطر، در سطح شهر از چند پروژه گودبرداری شده و همچنین رهاشده در مرحله…

سوزن و جوالدوز

پیرو قول‌هایی که هفته قبل دادیم و گرفتیم، همکاران من پیگیری‌هایی در خصوص بازرسی‌های آبفا و آتش‌نشانی انجام داده‌اند و سوال‌ها و…

مهندسی و نظام شکل نگرفته آن

برای دیدار یکی از دوستان به شرکت طراح و ناظری در مجاورت شهرداری یکی از مناطق تهران می‌روم. مدتی که آنجا حضور دارم شاهد برخی…

بازرسی و تخلیه خطوط لوله قدیمی

به گزارش تاسیسات نیوز، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: بازرسی و تخلیه خطوط لوله دریایی کشور که در زمان جنگ تحمیلی…

بازرسان، چشم امید هستند

به گزارش تاسیسات نیوز، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در دومین نشست بازرسان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از…
;