مرور برچسب

انرژی تجدیدپذیر

گذار به جهان ۱۰۰ درصد تجدیدپذیر

پژوهشگران از تدوین برنامه‌‌ای جامع برای نحوه‌‌ی گذار کامل و ۱۰۰ درصدی به انرژی‌‌های تجدیدپذیر در ۱۴۳ کشور جهان سخن می‌‌گویند.

۲۰۵۰؛ سال عرض اندام انرژی پاک

دانشمندان "دانشگاه استنفورد"، طرح جدیدی برای تامین انرژی پاک ارائه داده‌اند که اجرای آن تا سال ۲۰۵۰ امکان‌پذیر خواهد بود.