مرور برچسب

انرژی تجدیدپذیر

نخستین فرودگاه خورشیدی؛ در آمریکا

چاتانوگا، چهارمین شهر بزرگ ایالت تنسی، میزبان اولین فرودگاه در آمریکاست که به طور ۱۰۰ درصد انرژی خود را از نور خورشید تامین…

ارمغان ۳۰ هزار مگاواتی باد برای کشور

جهان به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر گام برمی‌دارد و ایران کشور پر پتانسیلی از لحاظ انرژی‌های نو مانند انرژی‌های خورشیدی و بادی است. در…