مرور برچسب

انرژی بادی

وابستگی آلمان به تجدیدپذیرها

آلمان اکنون بیش از 35 درصد از برق مصرفی سالانه خود را از منابع انرژی بادی و خورشیدی تولید می‌کند. بیش از 30 هزار توربین بادی در…

خراسان شمالی به اطلس بادی مجهز شد

قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی گفت: سه اطلس بادی در مناطق بادخیز این استان برای تولید انرژی سبز تهیه و بتازگی یک دکل…

تاکید دولت بر نیروگاه‌های بادی

پتانسیل ایران برای انرژی‌های تجدیدپذیر باعث شده است سهم این انرژی‌ها در سبد تامین انرژی ایران روز به روز بیشتر شود، در این راستا…
;