مرور برچسب

اصفهان

برق اصفهان ، خورشیدی می‌شود

برای این طرح سایتی در نظر گرفته شده که تا ۲ مگاوات انرژی از طریق پنل‌های خورشیدی تولید می‌کند و پنل‌ها از طریق سرمایه‌گذار تامین…

بلندمرتبه‌سازی عامل وارونگی هوا

شهرسازی سبز به معنی ساخت شهری با زیرساخت و تاسیسات زیربنایی است به گونه‌ای که ساختمانها مانع بستن کریدورهای هوایی و ایجاد پدیده…

معارفه یک مدیر جدید در اصفهان

به گزارش تاسیسات نیوز، با حضور معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، مدیران عامل…