مرور برچسب

استاندارد

استانداردسازی خودمان

اخیرا سازمان ملی استاندارد خبر از پایان مهلت استاندارد شدن به خودروسازها داده است و این که بگیر و ببند داریم و قس علی هذا.

گرما به مدارس می‌آید

یکی از مسائلی که در فصل سرما مهم و ضروری است مسئله گرمایش مدارس است. گرما به مدارس می‌آید به شرطی که استانداردسازی شود. به…