مرور برچسب

استاندارد

استاندارد بنزین تایید شد

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با ارسال گزارشات جداگانه به رئیس‌جمهوری و وزیر نفت، عملکرد وزارت نفت در خصوص بهبود و افزایش کیفیت…

گازوئیل تولید داخل استاندارد نیست

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استانداردبا بیان اینکه گازوئیل تولیدی در کشور مطابق با استاندارد ملی نیست، گفت: آزمون…
;